ondersteunt het ontwikkelen, vernieuwen en managen van dagbladen en tijdschriften, radio- en tv-programma's en internetsites door onderzoek, training en advies.
informatie behoefte

redactionele kwaliteit

ontwikkelen, vernieuwen, verbeteren redactionele inhoud
ontwikkelen, vernieuwen verbeteren redactionele organisatie
productanalyse

Training Publiekgerichte jo... Training 'Management in de ...
Op 27 en 28 maart 2006 organise... Op 5, 6 en 7 april 2006 organis...
bureau
advies
onderzoek
training
methode
contact
column
design
De krant was koning Levitra 20mg Levitra Kopen
management in de journalistiek
site of print

bladen maken

websites maken