1e pagina
bureau
advies
onderzoek
training
methode
contact
column
design
De adviezen die wij geven, hebben tot doel een bijdrage te leveren bij het ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van redactionele inhoud en organisatie.
Wij helpen uitgever en redactie bij het zetten van de stappen die nodig zijn als zij een blad beter willen laten aansluiten bij de behoefte van de lezerskring. Of als zij willen weten hoe de redactionele aandacht moet worden verdeeld tussen print en internetsite. Of als er nog helemaal geen blad of site is, maar wel een doelgroep en een vaag idee. Of als zij een andere vraag hebben die te maken heeft met het maken of ontwikkelen van een mediaconcept.
Wij helpen ook bij het in kaart brengen en oplossen van knelpunten in de redactionele organisatie. Meestal geven wij advies in samenhang met een onderzoek en een training. Deze aanpak zorgt er aan de ene kant voor dat onze adviezen een empirische basis hebben. Aan de andere kant vergroten de trainingen de kans op acceptatie en een effectieve implementatie. Een advies alleen is niet voldoende. Het gaat om de vraag of er daadwerkelijk wat verandert.