LEON DE WOLFF MEDIAMANAGEMENT is opgericht in 1986. Het bureau heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in onderzoek, advies en training ten behoeve van redacties van dagbladen, tijdschriften, vakbladen en audiovisuele media en het internet. Aan het bureau zijn meer dan 25 onderzoekers verbonden.
1e pagina
advies
onderzoek
training
methode
contact
column
design
klanten
Drs. L.J. de Wolff is eigenaar en oprichter van het bureau. De Wolff studeerde van 1970 tot 1976 bedrijfssociologie en bedrijfskunde aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam (cum laude). Hij was redacteur van NRC Handelsblad (1972-1977), van de Haagse Post (1977-1983) en van FEM (1983-1984). Hij publiceerde over politiek, openbaar bestuur, gezondheidszorg, sport, economie en management.
LEON DE WOLFF MEDIAMANAGEMENT richt zijn activiteiten op de redactionele inhoud. Soms gebeurt dit per medium afzonderlijk; voor een dagblad, een tijdschrift of een internetsite. Dan weer via onderzoek, training of een advies voor verschillende media tegelijk.