1e pagina
bureau
advies
onderzoek
training
methode
contact
column
design

Onderzoek is maatwerk. De klant geeft aan wat de doelstellingen van het onderzoek moeten zijn. Ondanks de variatie in doelstellingen zien we typen en patronen. Aan de ene kant is er het onderzoek naar mediamarkten, naar de gebruikers, naar de lezers. Aan de andere kant is er onderzoek naar de mediaproducten, de inhoud van de bladen en de sites.
Bestel De krant was koning.
In het onderzoek naar de mediamarkten zien we telkens weer de vraag terugkeren wat lezers, kijkers, luisteraars en internetgebruikers willen weten, horen, zien of voelen. Over welke onderwerpen en op welke manier. Kortom, wat is hun behoefte aan informatie en emotie? Marktonderzoek kent het probleem van de implementatie. Veel te vaak gebeurt er te weinig met het onderzoek. Daarom stellen wij aan ons marktonderzoek de eis dat de redactie de uitkomsten ervan elke dag moeten kunnen gebruiken als richtsnoer en inspiratiebron bij het selecteren van onderwerpen en het kiezen van invalshoek en vorm. De redactie moet daarom nauw worden betrokken bij de voorbereiding van het onderzoek.
Ten onrechte wordt er weinig onderzoek gedaan naar mediaproducten. Dit type onderzoek is niettemin van groot belang. Een hoofdredacteur en een uitgever moeten immers weten wat de redactie maakt. Bovendien vergroot inhoudsanalyse de praktische bruikbaarheid van marktonderzoek. De uitkomsten van het marktonderzoek kunnen dan worden vergeleken met de uitkomsten van de inhoudsanalyse.