1e pagina
bureau
advies
onderzoek
training
methode
contact
column
design

Het onderzoek naar de gebruikersmarkt van media komt altijd weer terug op de vraag wat de lezers, kijkers, luisteraars of internetgebruikers willen weten, horen, zien of voelen. Over welke onderwerpen en op welke manier.

Mediamanagement Research is een methode waarmee we deze kernvraag op een praktische manier beantwoorden. We peilen de behoefte van de doelgroep op een systematische manier. We kijken daarbij niet alleen naar onderwerpen, maar ook naar de wijze waarop onderwerpen zijn aangepakt, de functie, het perspectief, de toon, het taalgebruik, het beeldgebruik, het genre, het medium.
We achterhalen de ideale mix van de doelgroep en vergelijken deze desgewenst met de mix van het bestaande aanbod.
 
De krant was koning
=
Het Internet heeft ervoor gezorgd dat steeds meer uitgevers en redacties voor de vraag komen te staan welke inhoud er op de site moet komen en wat er in het blad moet blijven. De verdeling tussen site en print is de hamvraag voor de komende jaren. Onze onderzoeksmethode - Mediamanagement Research - is medium-onafhankelijk. Deze methode is daarom zeer geschikt om vast te stellen wat de gebruiker op een site wil hebben en wat in print.