1e pagina
bureau
advies
onderzoek
training
methode
contact
column
design

Inhoudsanalyse zorgt ervoor dat [hoofd]redactie, directie, uitgever, of programmamaker over een geobjectiveerde beschrijving beschikken van de redactionele inhoud. De inhoudsanalyse bestaat uit een typering van teksten en beelden. In het geval van bladen kunnen dat artikelen zijn, foto's of graphics. In het geval van een programma is dat een typering van teksten en of beelden. In het geval van een website geeft de inhoudsanalyse een typering van alle gebruikte mediavormen.
De krant was koning
De criteria van de inhoudsanalyse zijn gelijk aan de criteria waarmee de formule van het blad, het programma of de site is vastgesteld. Net als bij de formule kijken we naar onder meer naar de verdeling van interessegebieden, kernonderwerpen, specifieke onderwerpen, lezersfuncties, lezersperspectieven, toon, taalgebruik, vorm, beeld en beeldgebruik.
Op die manier kan de redactie wenselijkheid en werkelijkheid goed met elkaar vergelijken.