1e pagina
bureau
advies
onderzoek
methode
column
design
De krant was koning

De training 'Bladen Maken' biedt de deelnemers een methode om bestaande bladen te verbeteren en nieuwe bladen te ontwerpen. De 'bladen' kunnen dagbladen zijn, publieksbladen, vakbladen, gesponserde bladen, interne bladen, alle denkbare publicaties.

Het uitgangspunt van de training is de doelgroep, lezers die de uitgever wil bereiken. Wie zijn deze lezers precies? Wat is het lezersimago? Wat is het bladimago? Waarover willen de lezers lezen? Hoe moet de redactie de onderwerpen aanpakken? Willen de lezers eigenlijk wel lezen, of willen zij liever vooral kijken? Hoe moet de redactionele bladformule er uitzien? Aan welke eisen moet een bladformule voldoen om een reƫel en concreet richtsnoer en inspiratiebron te kunnen zijn voor een redactie in de dagelijkse praktijk?
bladen
Het programma van onze trainingen is maatwerk: de redactie of de uitgever bepaalt het resultaat dat met de training moet worden bereikt.
websites
kwaliteit
management
contact