1e pagina
bureau
advies
onderzoek
methode
contact
column
design
De krant was koning

De training geeft de deelnemers instrumenten om artikelen, graphics en foto's aan de kwaliteitseisen te laten voldoen die het vak en de lezers er aan stellen.

We maken dan een onderscheid tussen functionele kwaliteit en professionele kwaliteit. Functionele kwaliteit is de mate waarin het blad de functies vervult, die de potentiƫle lezers vervuld willen zien. Moet het wel een artikel zijn? Zouden de lezers hier niet liever een graphic willen, of een foto, of een tekening? Professionele kwaliteit bestaat uit de eisen die het vak stelt: bijvoorbeeld dat het artikel een pointe moet hebben, dat de structuur klopt en dat de zinnen lopen. Het programma van onze trainingen is maatwerk: de redactie of de uitgever bepaalt het resultaat dat met de training moet worden bereikt.
overzicht
kwaliteit
bladen
websites
management