1e pagina
bureau
advies
onderzoek
methode
contact
column
design
De krant was koning
Aan de managers van redacties worden meer en bovendien steeds hogere eisen gesteld. Elke dag moeten zij antwoord geven op lastige vragen. Hoe krijg ik greep op de nieuwsselectie? Hoe bestrijd ik de terreur van de nieuwsagenda? Hoe zorg ik dat planning niet ten koste gaat van de creativiteit? Hoe motiveer ik mijn redactie? Hoe ben ik tegelijkertijd flexibel en gestructureerd? Hoe houd ik redacteuren aan hun deadline?

Redactioneel management begint met de vraag wat de leidinggevende moet doen als hij een mooi blad, een prachtige site of een aantrekkelijk programma wil maken. Daarna komt aan bod hoe je dat doet, met welke stijl, op welke manier. Eerst de inhoud en dan de vorm.
Een training 'Management van redacties' zal antwoord geven op het dilemma waar iedereen mee te maken heeft die leiding geeft aan journalisten: het dilemma tussen sturen en laten. Hoe zorg je ervoor dat journalisten de ruimte krijgen, maar dat hun creatieve bijdragen passen binnen het gewenste geheel?

Het programma van onze trainingen is maatwerk: de redactie of de uitgever bepaalt het resultaat dat met de training moet worden bereikt.
Daarnaast geven we een training Management in de Journalistiek in het voorjaar en het najaar voor journalisten van verschillende dagbladen, tijdschriften, audio-visuele media en het internet.
bladen
websites
kwaliteit