1e pagina
bureau
advies
onderzoek
methode
contact
column
design
De krant was koning

De training Websites Maken biedt de deelnemers een methode om vast te stellen welke inhoud of 'content' een website moet bevatten en hoe hij de gewenste content gerealiseerd krijgt.

Het uitgangspunt van de training is de doelgroep, de gebruikers die de uitgever wil bereiken. Wie zijn deze gebruikers precies? Wat is het imago van de site? Waarover willen de gebruikers wat weten? Hoe moet de redactie de onderwerpen aanpakken? Willen de gebruikers eigenlijk wel lezen, of willen zij liever kijken of luisteren?

Het internet is geen elektronisch tijdschrift, het internet is een ander medium met andere mogelijkheden en met andere functies voor de gebruiker dan een krant of een blad. Bij het ontwikkelen van sites moet niet het bestaande blad, maar de gewenste functies voor de internetgebruiker het uitgangspunt zijn.

Wat zijn de functies van het internet voor de gebruiker? Wanneer kiest de gebruiker voor het internet en niet voor een blad? Wat moet er op de site en wat moet er in het blad? Wat kan het internet wat een blad niet kan? Aan welke eisen moet de vormgeving van een website voldoen? Wat is de relatie tussen vorm, inhoud en techniek? Wat is het verschil tussen de rol van een bladredacteur en een siteredacteur? Welke weerstanden kunnen ontstaan bij de redactie van een blad bij het opzetten van een site? Hoe overwin je deze weerstanden ?
overzicht
bladen
kwaliteit
management